แชร์ตำแหน่งงานนี้

Senior Contract Associate

วันที่: 21 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: chatuchak, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบในการยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาดังกล่าว
  • เข้าร่วมในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญา ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันนโยบายของกิจการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
  • จัดทำแบบฟอร์มสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงนามในสัญญา/เอกสารต่าง ๆ
  • ช่วยเหลือผู้จัดการสำนักงานสัญญาในการปฏิบัติงานในสำนักงานสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสำนักงานสัญญา
  • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 

 

 

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

Educations Background(การศึกษา

  • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

Professional Experiences(ประสบการณ์การทำงาน)

  • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ แก้ไข และยกร่างสัญญาอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤตนู กุลธนภักดี                        โทร. 02-078-5986

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์  62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110